Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
State of topic:
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Summary: U kolekce podnoží a asijských/evropských odrůd hrušní provést mikrotomické řezy a připravit mikroskopické preparáty. Na základě výsledků stanovit příčiny disafinity.

There are no limitations of the topic