Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Komparace významu paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii. Škola lidských vztahů. Hawthornské studie. Paternalistické koncepce řízení. Paternalismus v teoriích státu blahobytu. Managerial socialism vs. paternalistic socialism vs. parental socialism. George Elton Mayo. Tomáš Baťa. James Buchanan. Deskripce, projekce a interpretace paternalismu v alternativních teoreticko-metodologických systémech.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
Specializace
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický
SNGL Globální leadership
N-EM Ekonomika a management-- neomezeno --SNES Evropská studia AJ
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický
SNST Ekonomická statistika
N-EM Ekonomika a management
-- neomezeno --
SNPM Podnikový management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.