Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Komparace významu paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii. Škola lidských vztahů. Hawthornské studie. Paternalistické koncepce řízení. Paternalismus v teoriích státu blahobytu. Managerial socialism vs. paternalistic socialism vs. parental socialism. George Elton Mayo. Tomáš Baťa. James Buchanan. Deskripce, projekce a interpretace paternalismu v alternativních teoreticko-metodologických systémech.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
Špecializácia
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický
SNGL Globální leadership
N-EM Ekonomika a management-- neobmedzené --
SNES Evropská studia AJ
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický
SNST Ekonomická statistika
N-EM Ekonomika a management
-- neobmedzené --SNPM Podnikový management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.