Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Předpokladem je volba země, která prochází specifickým obdobím, např. transformace, reforem, rychlého hospodářského růstu, střednědobé stagnace, konvergenčního procesu apod. Identifikace a diskuse významu klíčových faktorů ekonomického vývoje zvolené země. Při specifikaci tématu, resp. tvorbě zadání bude zohledněn studovaný obor.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.