Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Předpokladem je volba země, která prochází specifickým obdobím, např. transformace, reforem, rychlého hospodářského růstu, střednědobé stagnace, konvergenčního procesu apod. Identifikace a diskuse významu klíčových faktorů ekonomického vývoje zvolené země. Při specifikaci tématu, resp. tvorbě zadání bude zohledněn studovaný obor.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EM Ekonomika a management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.