Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Abstrakt:
Kenyans expect devolution to have a significant impact on social and economic development in Kenya. According to the 2010 Constitution of Kenya, devolution main aim was promoting social and economic development by devolving funds to the grass root level. Moreover, Kenya officially began the implementation of the Millennium Development Goals in 2005 which later transformed to the 2030 Agenda for Sustainable Development. It is based on global Sustainable Development Goals, which integrate the economic, social, environmental dimensions of sustainable development. The aim of the thesis is then to show the impact of devolution on sustainable economic development in Kenya, and to give recommendation to the policy makers on ways to manage the devolved funds for a sustainable development.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.