Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt: Kenyans expect devolution to have a significant impact on social and economic development in Kenya. According to the 2010 Constitution of Kenya, devolution main aim was promoting social and economic development by devolving funds to the grass root level. Moreover, Kenya officially began the implementation of the Millennium Development Goals in 2005 which later transformed to the 2030 Agenda for Sustainable Development. It is based on global Sustainable Development Goals, which integrate the economic, social, environmental dimensions of sustainable development. The aim of the thesis is then to show the impact of devolution on sustainable economic development in Kenya, and to give recommendation to the policy makers on ways to manage the devolved funds for a sustainable development.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.