Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Jsou současné preference udržitelné?
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Economics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Zprávy o omezeném množství neobnovitelných zdrojů, zhoršování kvality životního prostředí vedly a vedou k diskuzi, jak s takovými zdroji nakládat a jaké dopady bude mít současné rozhodování na budoucí generace. Pokud přijmeme za cíl udržitelnost současného chování, je nutné se zaměřit na otázku, zda je současná ekonomická aktivita udržitelná a případně jaká struktura preferencí vede z tohoto úhlu pohledu k žádoucímu chování ekonomických subjektů. V případě nekonzistence je možné na základě zjištěného vymezit, jak je možné motivovat k ekologicky přátelskému chování ekonomických subjektů a akceptaci politických rozhodnutí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-EM Economics and management
B-EM-ME Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.