Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Jsou současné preference udržitelné?
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Zprávy o omezeném množství neobnovitelných zdrojů, zhoršování kvality životního prostředí vedly a vedou k diskuzi, jak s takovými zdroji nakládat a jaké dopady bude mít současné rozhodování na budoucí generace. Pokud přijmeme za cíl udržitelnost současného chování, je nutné se zaměřit na otázku, zda je současná ekonomická aktivita udržitelná a případně jaká struktura preferencí vede z tohoto úhlu pohledu k žádoucímu chování ekonomických subjektů. V případě nekonzistence je možné na základě zjištěného vymezit, jak je možné motivovat k ekologicky přátelskému chování ekonomických subjektů a akceptaci politických rozhodnutí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.