Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Jsou současné preference udržitelné?
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Zprávy o omezeném množství neobnovitelných zdrojů, zhoršování kvality životního prostředí vedly a vedou k diskuzi, jak s takovými zdroji nakládat a jaké dopady bude mít současné rozhodování na budoucí generace. Pokud přijmeme za cíl udržitelnost současného chování, je nutné se zaměřit na otázku, zda je současná ekonomická aktivita udržitelná a případně jaká struktura preferencí vede z tohoto úhlu pohledu k žádoucímu chování ekonomických subjektů. V případě nekonzistence je možné na základě zjištěného vymezit, jak je možné motivovat k ekologicky přátelskému chování ekonomických subjektů a akceptaci politických rozhodnutí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.