Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Abstrakt:
V posledních dekádách se objevuje velké množství studií zabývajících se současnými environmentálními problémy. Mezinárodní environmentální dohody reflektují tyto problémy a mohou být považovány za preventivní nástroj zabraňující zhoršování situace, redukující či alespoň oddalující negativní dopady v environmentální oblasti. Tato práce má tedy za cíl vysvětlit problematiku environmentálních dohod pomocí teorie her, která by mohla pomoci vyjasnit, jak a zda jsou tyto dohody vynutitelné a jak stabilní tyto dohody jsou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.