Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Abstrakt: Zprávy o omezeném množství neobnovitelných zdrojů, zhoršování kvality životního prostředí vedly a vedou k diskuzi, jak s takovými zdroji nakládat, zda a případně jaké množství lze spotřebovat naší generací a co ponechávat generacím nadcházejícím. Důležitým aspektem v tomto rozhodování je spravedlnost. Jakou konkrétní roli a v jakém kontextu hraje spravedlnost při tvorbě motivace k ekologicky přátelskému chování ekonomických subjektů a akceptaci politických rozhodnutí bude náplní této práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.