Přehled vypsaných témat - Ústav ekonomie (PEF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Abstrakt:
Zprávy o omezeném množství neobnovitelných zdrojů, zhoršování kvality životního prostředí vedly a vedou k diskuzi, jak s takovými zdroji nakládat, zda a případně jaké množství lze spotřebovat naší generací a co ponechávat generacím nadcházejícím. Důležitým aspektem v tomto rozhodování je spravedlnost. Jakou konkrétní roli a v jakém kontextu hraje spravedlnost při tvorbě motivace k ekologicky přátelskému chování ekonomických subjektů a akceptaci politických rozhodnutí bude náplní této práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.