Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Abstrakt:
Rozdílná ochota podílet se řešení ekologických otázek jednotlivých států vede k zamyšlení se nad způsobem, jak přimět nespolupracující státy se účastnit prevence a snižování negativních dopadů produkce na životní prostředí. Jedním z navrhovaných mechanismů jsou klimatické kluby. Úkolem práce je posoudit, jak tohoto cíle dosahují, zejména za jakých podmínek a jak stabilní tyto struktury jsou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-HPS Hospodářská politika a správa
B-HPS-F Finance

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.