Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Abstrakt:
Rozdílná ochota podílet se řešení ekologických otázek jednotlivých států vede k zamyšlení se nad způsobem, jak přimět nespolupracující státy se účastnit prevence a snižování negativních dopadů produkce na životní prostředí. Jedním z navrhovaných mechanismů jsou klimatické kluby. Úkolem práce je posoudit, jak tohoto cíle dosahují, zejména za jakých podmínek a jak stabilní tyto struktury jsou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-HPS Hospodářská politika a správa
B-HPS-F Finance

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.