Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Šebesta, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Jan Šebesta, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je popsat dlouhodobý vývoj lesních ekosystémů s dominancí borovice lesní (Pinus sylvestris) v zájmovém území v severním Mongolsku. Lesy s dominantní borovicí a příměsí břízy (Betula platyphylla) jsou v zájmové oblasti severního Mongolska dominantním lesním ekosystémem. V širším kontextu se jedná o oblast hemiboreálních jehličnatých lesů (světlá tajga), které jsou zde v obdobných přírodních podmínkách tvořeny především rozsáhlými modřínovými lesy (Larix sibirica). Historie vývoje borových lesů v zájmové oblasti je poměrně neznámá a někteří autoři předpokládají, že v oblasti díky suššímu klimatu nebo díky častým ohňovým disturbancím nemá modřín potenciální výskyt. Na druhou stranu jsou nám menší modřínové enklávy v okolí známy, navíc se podařilo v rámci přípravných prací nalézt v půdní sondě v borovo-březovém porostu modřínové uhlíky. Odhalení dlouhodobého vývoje borových lesů pomůže zcela nově rozšířit znalosti o místních lesních ekosystémech.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení