Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Přímé zahraniční investice ve vybrané zemi
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, do jaké míry má příliv přímých zahraničních investic vliv na hospodářský vývoj ve vybrané zemi či ve skupině vybraných zemí. Jednotlivá zjištění jsou provedena prostřednictvím vhodných kvantitativních metod.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-HPS Hospodářská politika a správaB-HPS-F Finance

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.