Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Profil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Bc. Eliška Juráková
Abstrakt:
Práce se bude zabývat spotřebitelským chováním v oblasti slevových portálů na trhu služeb cestovního ruchu. Cílem diplomové práce bude vymezení profilu typického zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchu. Na základě tohoto profilu budou formulovány doporučení pro podnikatele v odvětí cestovního ruchu. Součástí práce bude kvantitativní a kvalitativní výzkum.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.