Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Bc. Zdeněk Hanák
Abstrakt:
Předmětem práce bude analýza reforem veřejných financí ve Skandinávii, zhodnocení účinnosti a udržitelnosti těchto reforem a následná komparace jednotlivých zemí. Skandinávské země jsou známé svým štědrým sociálním systémem a vysokou mírou zdanění, což s postupem času mělo za následek zvyšování úlohy státu v ekonomice, stejně tak jako zvyšování samotných výdajů na stát blahobytu. Postupem času jednotlivé země začaly narážet na fiskální problémy a musely reformovat svoje daňové politiky a přístupy k výdajovým programům. Práce bude zaměřena na způsoby provedení reforem, posouzení úspěšnosti a otázku ohledně budoucího vývoje veřejných financí ve Skandinávii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.