Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute: Department of Economics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Bc. Zdeněk Hanák
Summary: Předmětem práce bude analýza reforem veřejných financí ve Skandinávii, zhodnocení účinnosti a udržitelnosti těchto reforem a následná komparace jednotlivých zemí. Skandinávské země jsou známé svým štědrým sociálním systémem a vysokou mírou zdanění, což s postupem času mělo za následek zvyšování úlohy státu v ekonomice, stejně tak jako zvyšování samotných výdajů na stát blahobytu. Postupem času jednotlivé země začaly narážet na fiskální problémy a musely reformovat svoje daňové politiky a přístupy k výdajovým programům. Práce bude zaměřena na způsoby provedení reforem, posouzení úspěšnosti a otázku ohledně budoucího vývoje veřejných financí ve Skandinávii.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-EPA Economic policy and administration

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.