Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Čínské přímé zahraniční investice
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt: Cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňují příliv čínských zahraničních investic napříč světovými regiony. Cíl práce je naplněn prostřednictvím vhodných kvantitativních metod.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-FIM Finance a investiční management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.