Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt: The objective is to analyse and evaluate convergence processes of countries and regions towards more developed countries or country clusters such as the Euro-area. The processes of real and nominal convergence and also cyclical and structural convergence are examined. Not only Europe might be the focus of this research.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia