Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EU
State of topic:
approved (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Statistics and Operation Analysis - FBE
Max. no. of students:
2
Proposed by: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Summary:
Státy Evropské unie patří mezi nejdůležitější obchodní partnery ČR z hlediska zahraničního obchodu. V souvislosti s nadcházejícím ekonomickým poklesem lze v budoucnu předpokládat výkyvy v objemu obchodovaného zboží a služeb. S využitím ekonometrických metod a modelů student provede analýzu časových řad vzájemného dovozu a vývozu z ČR do vybraného státu EU (a obráceně) a to celkem a v členění podle komoditních skupin (SITC). Dopředné predikce porovná z pozorovanou skutečností. Navrhne opatření pro českou firmu z hlediska lepšího využití vývozních/dovozních příležitostí z/do dané země.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-EM Economics and Management
C-EM-REO Trade Management and Economics
C-EM Economics and Management
C-EM-ME Business Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.