Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EU
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Státy Evropské unie patří mezi nejdůležitější obchodní partnery ČR z hlediska zahraničního obchodu. V souvislosti s nadcházejícím ekonomickým poklesem lze v budoucnu předpokládat výkyvy v objemu obchodovaného zboží a služeb. S využitím ekonometrických metod a modelů student provede analýzu časových řad vzájemného dovozu a vývozu z ČR do vybraného státu EU (a obráceně) a to celkem a v členění podle komoditních skupin (SITC). Dopředné predikce porovná z pozorovanou skutečností. Navrhne opatření pro českou firmu z hlediska lepšího využití vývozních/dovozních příležitostí z/do dané země.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.