Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Posluchač provede s využitím časových řad z ČSÚ a dalších zdrojů zhodnocení ukazatelů sektoru stavebnictví v období od ekonomické a finanční krize do doby současné. Zaměří se na ukazatele stavební produkce, počty zahájených a dokončených staveb, objemy prostavěných finančních prostředků, zaměstnanost v sektoru, apod. a kvantifikuje jejich závislost na makroekonomických ukazatelích. S využitím statistických a ekonometrických metod provede predikce časových řad do budoucna. Na základě svých zjištění zformuluje závěry (dopady) pro aktivity stavebních firem působících v ČR.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.