Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Abstrakt:
Stanovení nákladů stávajícího stavu, návrh alternativ (např. plný outsourcing, částečný outsourcing, společné zajišťování služeb, centralizace, decentralizace, …), stanovení nákladovosti jednotlivých alternativ, optimalizace zajišťování činnosti vzhledem k nákladům, rizikům a dalším relevantním faktorům.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management
B-II Inženýrská informatika
B-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.