Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
State of topic:
approved (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Summary: Ověřit vliv ESFY (Candidatus phytoplasma prunorum) na délku dormance meruněk u pozitivních stromů a vyhodnotit rozdíly ve fonologických datech u sledovaného souboru.

There are no limitations of the topic