Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Pěstební způsob organické hydroponie se začíná rozvíjet v posledních méně než deseti letech. S touto metodou se mohou hydroponické systémy přesunout z konvenčního přístupu, využívajícího anorganická hnojiva k více udržitelným způsobům využití organických hnojiv, recyklovaných z organických odpadů (Hsieh, 2018). Od 2016 byl zaveden nový pojem “bioponics”, který je definován jako uzavřený a kontrolovaný systém pěstování, ve kterém rostliny v kultivačním médiu získávají živiny z rostlinných, živočišných a minerálních přírodních látek, které jsou uvolňovány biologickou aktivitou mikroorganismů. V systému organické hydroponie se anorganická hnojiva nahrazují organickými, která mohou být kombinací extraktů ze zemědělského odpadu anebo rostlin a zvířat (Fanga, 2018). Další možnou variantou je náhrada běžně používané čedičové vaty alternativnámi materiály. Experimentální část: pokus ve fytotronu s modelovými druhy (salát, rajčata). Ve fytotronu lze, pomocí videosekvencí, zaznamenávat rozdíly v růstových parametrech testovaných rostlin. Lze takto získat rychlejší ověření funkčnosti daného ošetření bez vlivu dalších faktorů. K hodnoceným faktorům bude zařazen a) substrát (čedič, kokos, perlit, piliny), b) mikrobiální ošetření (AMF houby, bakterie, řasy). V další fázi bude pokus uskutečněn v hydroponickém skleníku a hodnoceny výnosové a kvalitativní parametry plodů rajčat/paprik.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ZAHR Horticulture - Ph.D.