Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:2
Navrhol: Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Abstrakt:
Technological innovation is one of the new forces driving changes in the labour markets of both developing and developed countries. The extent of influence on employment is relative and largely dependent on multiplicity of factors. The focus of this study is to assess the role of technology on the changing structure of the labour market in Czech Republic with emphasis on employment. It covers events such as before the global financial crises and also takes into consideration the gender dimension.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.