Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
2
Navrhol: Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Abstrakt:
There are arguments suggesting that the retirement ages of labour in different countries affect the participation of labour in shadow economic activities. A study in this area therefore focuses on unraveling the reality giving facts on the ground. The objective is determine the sizes of the shadow economies of countries and to estimate how much is influenced by the retirement age of labour.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EM Ekonomika a management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.