Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Relationship Between FDI Inflow and Economic Development
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Abstrakt:
The thesis will focus on the relationship between foreign direct investments (FDI) and economic development in selected group of countries. in the study, student will perform panel analysis in several time periods and countries to find out whether FDI inflow positively or negatively influenced indices of economic development selected using literature review.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-EMAJ Economics and ManagementN-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management
N-EMAJ Economics and Management
N-EMAJ-ESAJ European Studies in Business and Economics

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.