Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt:
Na základě vysvětlení přístupu k vymezování narušení hospodářské soutěže a aplikace následných prosoutěžních opatření, je cílem práce identifikovat dopady na tržní chování firmy. V teoretické části práce bude vysvětlen přístup ekonomické teorie k hospodářské soutěži a odvozená doporučení pro politiku ochrany hospodářské soutěže. V praktické části (na konkrétních případech) ilustrujte realizaci přístupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuste se identifikovat dopady opatření na chování vybrané firmy a její tržní strategii.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.