Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt: Na základě vysvětlení přístupu k vymezování narušení hospodářské soutěže a aplikace následných prosoutěžních opatření, je cílem práce identifikovat dopady na tržní chování firmy. V teoretické části práce bude vysvětlen přístup ekonomické teorie k hospodářské soutěži a odvozená doporučení pro politiku ochrany hospodářské soutěže. V praktické části (na konkrétních případech) ilustrujte realizaci přístupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuste se identifikovat dopady opatření na chování vybrané firmy a její tržní strategii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.