Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Economics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Na základě vysvětlení přístupu k vymezování narušení hospodářské soutěže a aplikace následných prosoutěžních opatření, je cílem práce identifikovat dopady na tržní chování firmy. V teoretické části práce bude vysvětlen přístup ekonomické teorie k hospodářské soutěži a odvozená doporučení pro politiku ochrany hospodářské soutěže. V praktické části (na konkrétních případech) ilustrujte realizaci přístupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuste se identifikovat dopady opatření na chování vybrané firmy a její tržní strategii.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-EM Economics and Management
C-EM-ME Business Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.