Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt:
Na základě rešerší odborné literatury vysvětlit příčiny a motivaci vzniku vertikálních kartelů. Identifikovat důsledky pro tržní (konkurenční) prostředí. Vyhodnotit přístupy a efekty protimonopolní regulace, např. na konkretních příkladech ÚHOS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.