Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ochrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketing
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je na základě platné a účinné legislativy týkající se ochrany osobnosti člověka, zejména pak jeho soukromí, včetně zachycení a rozšiřování podoby, vypracovat doporučení pro konkrétní marketingové oddělení vybrané společnosti, jak chránit v souladu s platnou a účinnou vnitrostátní a unijní legislativou osobnost člověka, zejména soukromí. Autor/ka vezme rovněž v úvahu náklady, které obchodní společnost bude muset vynaložit na ochranu osobních údajů. Vlastní práce bude zaměřena na analýzu současného stavu ochrany osobnosti na marketingovém oddělení autorem/kou vybrané společnosti. Na základě výsledků zpracované analýzy autor/ka vymezí konkrétní doporučení pro společnost, resp. její zaměstnance, tak aby chránila osobnostní práva člověka v souladu s platnou a účinnou legislativou.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EAM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.