Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analysis of human behaviour using cell phone data
Stav témy: schválené (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Abstrakt:
The thesis is focused on analysis of cell phone usage data from an urban area. The goal of the thesis is to identify what useful information about human behaviour within the city agglomeration can be deduced from these data sets. It will be necessary to combine cell phone data with other spatial data provided by municipality or government (land use, basic statistical information etc.). All these data sets must be harmonised into a single spatial database to create a basis for the analysis."Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-SIA System Engineering and Informatics

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.