Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Analysis of human behaviour using cell phone data
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
The thesis is focused on analysis of cell phone usage data from an urban area. The goal of the thesis is to identify what useful information about human behaviour within the city agglomeration can be deduced from these data sets. It will be necessary to combine cell phone data with other spatial data provided by municipality or government (land use, basic statistical information etc.). All these data sets must be harmonised into a single spatial database to create a basis for the analysis."Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SIA System Engineering and Informatics

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.