Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Dopady změny klimatu a populační dynamika (migrace obyvatel)
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Abstrakt:
Analýza dopadů změny klimatu na populační dynamiku či migraci obyvatel. Environmentální důvody migrace, vliv dalších faktorů. Percepce intenzity a frekvence výskytu klimatických extrémů. Migrace jako adaptace na změnu klimatu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ES Evropská studia v podnikání a ekonomice
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.