Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Summary:
Analýza využití inteligentních (smart) zařízení (mobilních telefonů) a sociálních médií a sítí během migračních procesů. Hlavním cílem práce je analyzovat způsoby a důvody používání inteligentních zařízení, použitého softwaru a obsahu sociálních médií a sítí. Sekundárním cílem bude posoudit dopad používání inteligentních (smart) zařízení na roli jednotlivců v domácnostech (rodinách) a poskytování pašeráckých služeb. Kvalitativní nebo kvantitativní výzkum mezi imigranty.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-EPA Economic policy and administration

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.