Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza využití inteligentních (smart) zařízení (mobilních telefonů) a sociálních médií a sítí během migračních procesů. Hlavním cílem práce je analyzovat způsoby a důvody používání inteligentních zařízení, použitého softwaru a obsahu sociálních médií a sítí. Sekundárním cílem bude posoudit dopad používání inteligentních (smart) zařízení na roli jednotlivců v domácnostech (rodinách) a poskytování pašeráckých služeb. Kvalitativní nebo kvantitativní výzkum mezi imigranty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.