Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Analýza využití inteligentních (smart) zařízení (mobilních telefonů) a sociálních médií a sítí během migračních procesů. Hlavním cílem práce je analyzovat způsoby a důvody používání inteligentních zařízení, použitého softwaru a obsahu sociálních médií a sítí. Sekundárním cílem bude posoudit dopad používání inteligentních (smart) zařízení na roli jednotlivců v domácnostech (rodinách) a poskytování pašeráckých služeb. Kvalitativní nebo kvantitativní výzkum mezi imigranty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.