Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Kvantitativní nebo kvalitativní analýza dopadů mezinárodní migrace na ekonomiku zdrojových či cílových zemí migrace. Současná migrace do Evropy. Význam remitencí na ekonomiku zemí (makro pohled) nebo domácností (mikro pohled).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-VS Veřejná správa
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-FIM Finance a investiční management
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.