Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dat z mobilních telefonů z městské oblasti. Cílem práce je zjistit, jaké užitečné informace o lidském chování v městské aglomeraci lze z těchto datových souborů odvodit. Bude nutné zkombinovat data mobilních telefonů s dalšími prostorovými daty poskytnutými veřejnými institucemi (využití území, základní statistické informace atd.). Všechny tyto soubory údajů musí být harmonizovány do jediné prostorové databáze, aby se vytvořil základ pro analýzu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.