Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:3
Proposed by:
Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Summary:
Proudy remitencí v současné době představují jeden ze zásadních zdrojů ekonomického rozvoje celé řady ekonomik a vytvářejí tak jeden z nejlépe kvantifikovatelných indikátorů dopadů mezinárodní migrace. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza vývoje a zásadních faktorů, které ovlivňují ceny zasílání remitencí na globální úrovni či úrovni vybrané národní ekonomiky. Mezi primární výzkumné otázky této práce patří: (i) Jaký je vývoj cen zasílání remitencí z dané ekonomiky a jaké zásadní faktory určují tyto ceny? (ii) Ovlivňují ceny zasílání remitencí množství zasílaných remitencí? (iii) Jaké jsou hlavní rozdíly ve vývoji cen v zasílání remitencí do vybraných ekonomik a jaké faktory je ovlivňují? V teoretické části bude využito literárních a informačních zdrojů ke zpracování literární rešerše, která bude zaměřena na aktuální trendy v remitenčních tocích a cenách jejich zasílání. Dále bude probrána i otázka toho, jakým způsobem a proč se státy snaží snižovat ceny remitencí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-EPA Economic policy and administration
C-EPA-PA Public administration
C-EPA Economic policy and administrationC-EPA-FIM Finance and Investment Management
C-EPA Economic policy and administration
C-EPA-UAD Accounting and Taxes

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.