Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Abstrakt:
Proudy remitencí v současné době představují jeden ze zásadních zdrojů ekonomického rozvoje celé řady ekonomik a vytvářejí tak jeden z nejlépe kvantifikovatelných indikátorů dopadů mezinárodní migrace. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza vývoje a zásadních faktorů, které ovlivňují ceny zasílání remitencí na globální úrovni či úrovni vybrané národní ekonomiky. Mezi primární výzkumné otázky této práce patří: (i) Jaký je vývoj cen zasílání remitencí z dané ekonomiky a jaké zásadní faktory určují tyto ceny? (ii) Ovlivňují ceny zasílání remitencí množství zasílaných remitencí? (iii) Jaké jsou hlavní rozdíly ve vývoji cen v zasílání remitencí do vybraných ekonomik a jaké faktory je ovlivňují? V teoretické části bude využito literárních a informačních zdrojů ke zpracování literární rešerše, která bude zaměřena na aktuální trendy v remitenčních tocích a cenách jejich zasílání. Dále bude probrána i otázka toho, jakým způsobem a proč se státy snaží snižovat ceny remitencí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-VS Veřejná správa
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-FIM Finance a investiční management
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.