Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětví
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Alena Melicharová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Ing. Alena Melicharová, Ph.D.
Abstrakt: Student s využitím odvětvových statistik vyhodnocuje vliv změn, ke kterým dochází mimo zvolené odvětví. Konkrétními příklady takových změn jsou například legislativní změny, účinky hospodářské politiky či změny na souvisejících trzích, ke kterým vedou výše uvedené i jiné příčiny. Na základě analýzy dat o zvoleném odvětví student vymezí dopady daného vlivu, v případě politických opatření vyhodnotí, zda tato opatření přinášejí zamýšlený efekt, či zda vyvolávají jiné, původně nezamýšlené efekty. V závěru student formuluje návrhy pro podniky v odvětví a tvůrce politik, které napomáhají zvýšení ekonomického výkonu celého odvětví, resp. vedou k účinnější regulaci odvětví.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.