Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Působení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Alena Melicharová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Business Economics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Alena Melicharová, Ph.D.
Summary:
Student posuzuje vliv zvoleného faktoru ve vnějším prostředí vybraného podniku na jeho finanční situaci. Konkrétními příklady faktorů ve vnějším prostředí podniku se rozumí například legislativní změny, politické vlivy, změny na trzích, na kterých se podnik pohybuje (včetně finančních trhů) apod. Na úrovni podniku student pracuje s veřejně dostupnými i vnitropodnikovými daty, s jejichž pomocí analyzuje dopady změn ve vnějším prostředí na podnik. Na základě provedené analýzy student navrhuje opatření, která mohou redukovat negativní dopady či posilovat pozitivní dopady vnějšího faktoru. S ohledem na aktuální podmínky pak stanoví pro podnik příslušná doporučení a vymezí jejich očekávaný přínos pro podnik.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-EM Economics and management
B-EM-SE Social economics
B-EM Economics and managementB-EM-ME Economics and Management
B-EM Economics and management
B-EM-AFE Agriculture and food economics
B-EM Economics and management
B-EM-TM Trade management
B-EM Economics and management
B-EM-TM Tourism Management
B-EPA Economic policy and administration
B-EPA-F Finances

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.