Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Působení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Alena Melicharová, Ph.D.
Abstrakt:
Student posuzuje vliv zvoleného faktoru ve vnějším prostředí vybraného podniku na jeho finanční situaci. Konkrétními příklady faktorů ve vnějším prostředí podniku se rozumí například legislativní změny, politické vlivy, změny na trzích, na kterých se podnik pohybuje (včetně finančních trhů) apod. Na úrovni podniku student pracuje s veřejně dostupnými i vnitropodnikovými daty, s jejichž pomocí analyzuje dopady změn ve vnějším prostředí na podnik. Na základě provedené analýzy student navrhuje opatření, která mohou redukovat negativní dopady či posilovat pozitivní dopady vnějšího faktoru. S ohledem na aktuální podmínky pak stanoví pro podnik příslušná doporučení a vymezí jejich očekávaný přínos pro podnik.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-SE Sociálně ekonomický obor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický
B-EM Ekonomika a management
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství
B-EM Ekonomika a management
B-EM-MO Management obchodní činnosti
B-EM Ekonomika a management
B-EM-MCR Management cestovního ruchu
B-HPS Hospodářská politika a správaB-HPS-F Finance

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.