Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Cenové a produkční strategie podniků
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt: optimalizace výroby podniku v kontextu tržní struktury s využitím nástrojů produkční ekonomiky, modelování individuální nabídky podniku v rámci konkurenčního prostředí daného odvětví, modelování systému nabídkových funkcí v rámci vybrané výrobkové vertikályOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.